* - Pola obowiązkowe, niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rejestracji.

*1. Pseudonim, pod którym zgłaszany jest materiał:

*2. Kategoria, do której jest zgłaszany materiał:

*3. Tytuł zgłoszonego materiału (jeżeli cykl, proszę zaznaczyć):

*4. Autor(zy) materiału:

*5. Data i miejsce publikacji/emisji materiału:
materiał prasowy – tytuł pisma, numer wydania, data, strona
materiał radiowy/telewizyjny – nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji
materiał internetowy – nazwa, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, data i godzina publikacji

*6. Nazwa i adres redakcji:

*7. Kontakt do autora (-ów) materiału (prosimy o bezpośredni):
telefon, e-mail, adres korespondencyjny

* - Pola obowiązkowe, niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rejestracji.

* Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu Grand Press 2017.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), przez administratora danych osobowych, czyli Press sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2, w celu realizacji konkursu Grand Press 2017, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o konkursie, wydania nagród oraz opublikowania danych laureatów i zwycięzców w mediach oraz na stronach internetowych organizatora. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego w formularzu adresu e-mail w celu przekazywania mi drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych Press sp. z o.o. s.k. oraz podmiotów trzecich (kontrahentów Press), zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), w tym używanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Mój adres e-mail nie będzie udostępniany innym podmiotom, a oferty będą wysyłane wyłącznie przez Press. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.