RUSZYŁA XXIII EDYCJA KONKURSU GRAND PRESS

Termin zgłoszeń do konkursu Grand Press 2019 przedłużony
do piątku 8 listopada

Do najbliższego piątku 8 listopada br. czekamy na zgłoszenia w konkursie Grand Press. Materiały muszą dotrzeć do redakcji magazynu „Press” przy ul. Książęcej do piątku 8 listopada do godz. 20.
Przypominamy, że w związku z pożarem redakcji magazynu „Press”, organizatora konkursu Grand Press, materiały konkursowe do tegorocznej edycji przyjmowane są w tymczasowej siedzibie „Press” na warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

„Press”
ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa
z dopiskiem „Grand Press”

UWAGA: Przedłużenie terminu nie dotyczy materiałów wysłanych pocztą – tu liczy się data stempla pocztowego nie późniejsza niż wtorek 5 listopada, godz. 23.59.
Materiały, które zostaną dostarczone osobiście do siedziby redakcji oraz wysłane kurierem, muszą dotrzeć do siedziby „Press” do piątku, 8 listopada do godz. 20.00

RUSZYŁA XXIII EDYCJA KONKURSU GRAND PRESS

Od 1 października magazyn „Press” przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu Grand Press 2019.
Jak co roku jury przyzna nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie, a kolegia redakcyjne wybiorą Dziennikarza Roku 2019.

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Organizatorami 23. edycji konkursu są tradycyjnie magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press.
Konkurs składa się z dwóch zasadniczych części: rywalizacji w kategoriach tematycznych Grand Press oraz konkursu na Dziennikarza Roku.
Oprócz tego zostaną przyznane również nagrody: Grand Press Digital, Grand Press Economy i Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego.

Do najbliższego piątku 8 listopada br. czekamy na zgłoszenia w konkursie Grand Press. Materiały muszą dotrzeć do redakcji magazynu „Press” przy ul. Książęcej do piątku 8 listopada do godz. 20.

UWAGA: Przedłużenie terminu nie dotyczy materiałów wysłanych pocztą – tu liczy się data stempla pocztowego nie późniejsza niż wtorek 5 listopada, godz. 23.59.
Materiały, które zostaną dostarczone osobiście do siedziby redakcji oraz wysłane kurierem, muszą dotrzeć do siedziby „Press” do piątku, 8 listopada do godz. 20.00

Ocenione zostaną materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2018 roku a 31 października 2019 roku.
Można je zgłaszać w kategoriach: News, Dziennikarstwo śledcze, Publicystyka, Reportaż (prasowy/internetowy, radiowy, telewizyjny/wideo), Wywiad, Dziennikarstwo specjalistyczne.

Nagrodę Grand Press Digital otrzyma dziennikarz lub redakcja, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej.

Nagrodę Grand Press Economy otrzyma dziennikarz lub redakcja wyróżniający się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych.

Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego magazyn „Press” ustanowił w porozumieniu z Fundacją im. Bohdana Tomaszewskiego. Otrzyma ją dziennikarz sportowy mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wysoką kulturę zawodową i osobistą.

Ponadto już po raz 23. kolegia redakcyjne polskich mediów wybiorą Dziennikarza Roku. Kandydatów będą mogły zgłaszać drogą e-mailową do 4 grudnia.

Szczegóły – w regulaminach konkursów.

Zapraszamy do udziału!

Opisy kategorii, do których mogą być zgłaszane
prace w konkursie Grand Press 2019

News – w tej kategorii oceniane są krótkie materiały czysto informacyjne dostarczające nową wiedzę bądź materiały zawierające istotne nowe informacje w sprawach już znanych. Ważna jest aktualność i jednoznaczność przekazu, prawdziwość i waga informacji oraz pierwszeństwo jej opublikowania przed innymi mediami.

Dziennikarstwo śledcze – obejmuje materiały powstałe w wyniku pracy śledczej autora, która wymagała od dziennikarza szukania, potwierdzania, sprawdzania, konfrontowania i rzetelnego dokumentowania informacji, a efektem jest ważny dla opinii publicznej materiał ujawniający fakty i zdarzenia niewygodne dla zainteresowanych stron. Oceniany jest warsztat pracy dziennikarza i jakość opublikowanego materiału.

Publicystyka – w tej kategorii oceniane są materiały cechujące się autorską refleksją intelektualną nad zagadnieniami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturalnymi itp. Wartościowa publicystyka łączy prezentację faktów z ich subiektywną interpretacją, konfrontacją sądów oraz ich krytyczną oceną. Mogą to być zarówno teksty publicystyczne (w tym esej, komentarz, felieton), jak też programy/audycje zaliczane do publicystycznych. W tym drugim przypadku oceniana będzie zwłaszcza praca własna dziennikarza i jego wpływ na wydźwięk materiału.

Reportaż – obejmuje materiały będące autorską opowieścią na temat ludzi i rzeczywistych wydarzeń, których twórca był świadkiem bądź zrekonstruowanych na podstawie researchu, rozmów i obserwacji reportera. Materiał taki wychodzi poza samą informację, jest pogłębiony osobistą refleksją i emocjami autora. W reportażu ważne są zebrane fakty i obserwacje, ale w równym stopniu umiejętność nadania im formy, budowania nastroju – czyli język i styl, a w przypadku materiałów telewizyjnych/wideo/radiowych odpowiednio: obraz, dźwięk, montaż.

Wywiad – w tej kategorii oceniane są rozmowy, w których istotną stroną jest dziennikarz zadający niebanalne i trafne pytania. Wywiad może mieć charakter publicystyczny, wspomnieniowy, informacyjny itp. Oceniane jest przygotowanie dziennikarza do rozmowy, umiejętność formułowania pytań i budowania atmosfery, jak również przekaz informacyjny i atrakcyjność rozmowy. Wywiadem nie jest sonda uliczna czy dyskusja.

Dziennikarstwo specjalistyczne – jedyna kategoria dopuszczająca materiały w różnych formach dziennikarskich (np. raport, materiał informacyjny, wywiad, audycja radiowa lub telewizyjna) – ale wyłącznie o charakterze fachowym. Mogą obejmować różną tematykę: ekonomiczną, społeczną, naukową, hobbystyczną itp. Cechą tych materiałów musi być jednak specjalistyczna wiedza przekazywana w dostępny dla odbiorcy sposób. Oceniana jest nie tylko fachowość autora, lecz także język i forma materiału oraz umiejętność popularyzowania wiedzy.